Select Page
Frederiksberg Slot udsigt fra Sløtssoepalæet

Regler & Vilkår

 Lejemålet omfatter

Leje af festsal, Hall, Pejsestue, parkering på p-pladsen, adgang til to toiletter, adgang til anretterkøkken med 8 induktionskogeplader, 2 ovne, køle/fryseskab, køleskab samt 2 opvaskemaskiner, stole og borde, komplet service op til max. 80 personer, med alt hvad dette indebærer af almindeligt service, glas og bestik.

Adgang til Haven

Den gamle have omkring Slotssø Palæet må som udgangspunkt frit benyttes. Dette gælder almindelig, respektfuld færdsel i haven. Opsætning af telte, pavilloner m.m. er muligt efter aftale med udlejer. Børn skal holdes under voksent opsyn. Al færdsel sker på eget ansvar. Det er ikke tilladt at kaste ris, frø, kanel, peber eller lignende. Borde og stole til indendørs brug må ikke medtages i haven. Der må ikke parkeres på græsset.

Forbrug

Lejen inkluderer almindelig forbrug af varme, vand og el.

Rygning

Rygning er ikke tilladt i Slotssø Palæet, men kan foregå på terrassen, eller foran palæet. HUSK at benytte de opstillede askebægre. Det er lejers ansvar at de gældende rygeregler følges af alle deltagere. 

Pejsestuen

Der må kun anvendes bloklys i den gamle kakkelovn i Pejsestuen.

Lejen inkluderer ikke

Bordpynt, duge, servietter, lys og blomster – samt viskestykker, karklude, toiletpapir, køkkenrulle, affaldssække, musikanlæg (inkl. højttalere) og andet teknisk udstyr.
Dette er dog muligt at tilkøbe.

Tilkøb

Der er mulighed for at tilkøbe forskellige produkter og ydelser – se tilkøbsliste.

Slutrengøring

Slutrengøring er obligatorisk og faktureres ved booking, sammen med lokalelejen. Hvis der er behov for ekstra rengøring modregnes dette i depositummet. Det er udlejer, der vurderer, om der er brug for ekstra rengøring. Rengøring faktureres efter gældende listepriser.

Oprydning

Køkken, toiletter, terrasse og lokaler skal efterlades opryddede, al opvask skal være klaret og sat på plads. Ovne, kølefaciliteter m.v. skal være rengjorte. Borde og stole skal være stillet på plads. Al affald smides i containeren udenfor. Eventuelt ødelagt service stilles på køkkenbordet. Er der ødelagt inventar efterlades en besked på køkkenbordet. Udendørsarealerne skal være opryddet for flasker/dåser, affald, cigaretskodder m.m. Oprydning kan tilkøbes efter forudgående aftale (pris kr. 5.000,-).

Adgang til lokalet

Slotssø Palæets døre er forsynet med kodelås. Der fremsendes en adgangskode inden arrangementet, på mail.

Betaling

Ved aftale om leje fremsendes lejeaftale. Underskrevet lejeaftale og indbetalt depositum skal være modtaget af udlejer inden 8 dage fra lejers modtagelse heraf. Lejeaftalen bekræftes først af udlejer, når depositum og en af lejer underskrevet lejekontrakt er modtaget. Lejen skal være indbetalt senest 1 måned før lejedatoen, eller hvis denne dato er passeret, inden 8 dage fra modtagelsen af faktura, dog senest 2 dage før lejedatoen. Er lejen ikke modtaget rettidig, er udlejer fri til at aflyse udlejningen og udleje til anden side. Depositum refunderes ikke.

Afbestilling

Ved afbestilling, fra indgåelse af lejeaftale og op til 6 måneder før lejedatoen, kan lejer frit afbestille, dog refunderes depositum ikke.

Ved afbestilling op til 3 måneder før lejedatoen, betales 80 % af lejen, og depositum refunderes.

Ved afbestilling op til 1 måned før lejedatoen, betales 90 % af lejen, og depositum refunderes.

Ved afbestilling herefter betales 100 % af lejen og depositum refunderes.

Støj 

Festen/arrangementet skal være tilendebragt senest kl. 04.00.

Alle døre og vinduer holdes lukket efter klokken 23.00.

Støjende aktiviteter på terrassen, i haven eller på gårdspladsen må ikke forekomme efter kl. 23.00.

Det er tilladt at spille stille musik i haven, så længe der vises almindelig respekt for husets naboer.

Det vil til enhver tid være op til personalet at vurdere, om lydstyrken skal sænkes eller om vinduer og døre skal lukkes, så festen ikke er til gene for husets naboer.

Den til enhver tid gældende politivedtægt skal ligeledes overholdes.

Konsekvensen af overtrædelse af støjreglementet kan medføre en advarsel og lukning af festen uden refusion.

Lejers ansvar 

Slotssø Palæet kan kun lejes af personer over 25 år. 
 
Lejer skal selv være tilstede under hele arrangementet. Er dette ikke muligt på grund af særlige omstændigheder, skal lejer udpege en anden ansvarlig person over 25 år, som er til stede under hele arrangementet. Kræver arrangementet myndighedernes tilladelse eller lignende, er lejer selv ansvarlig for indhentning af disse. Som lejer hæfter man for skader forårsaget af lejer selv og/eller dennes gæster, ligesom vi kontrollerer oprydning og stand ved aflevering. Såfremt alt ikke er i tilfredsstillende stand ved aflevering, kan fradrag i depositum samt evt. efter-fakturering forekomme.
 
Lejer er selv ansvarlig for hele arrangementet og for sine gæster, eksternt køkkenpersonale, musikere samt eventuelle varer, gaver, blomster, fadølsanlæg o.a., som man måtte bestille til arrangementet, eller som éns gæster sender i anledning af arrangementet. På samme måde er man som lejer selv ansvarlig for at modtage tingene, anvise korrekt parkering (på gårdspladsen) samt for at sikre, at gæsterne informeres om retningslinjerne for færdsel og ophold i og omkring Slotssø Palæet.
 
Lejer og denne gæster skal til enhver tid følge personalets anvisninger ift. overholdelse af Slotssø Palæets Regler og Vilkår.
Hvis lejer ikke overholder de gældende lejebetingelser, kan det medføre en advarsel eller øjeblikkelig lukning af festen uden refusion.
 

Forbehold for ændringer i lejebetingelserne.