Select Page
Frederiksberg Slot udsigt fra Sløtssoepalæet

Regler og Vilkår

Lejemålet omfatter

Leje af festsal, Hall, Pejsestue, parkering på p-pladsen, adgang til to toiletter, adgang til anretterkøkken med 8 induktionskogeplader, 2 ovne, køle/fryseskab, køleskab samt 2 opvaskemaskiner, stole og borde, komplet service op til max. 80 personer, med alt hvad dette indebærer af almindeligt service, glas og bestik.

Adgang til Haven

Den gamle have omkring Slotssø Palæet må som udgangspunkt frit benyttes. Dette gælder almindelig, respektfuld færdsel i haven. Opsætning af telte, pavilloner, mm. kan ske for lejers egen regning efter godkendelse af udlejer. Børn skal holdes under voksent opsyn. Al færdsel sker på eget ansvar. Det er ikke tilladt at kaste ris, frø, kanel, peber eller lignende. Borde og stole til indendørs brug må ikke medtages i haven. Der må ikke parkeres på græsset.

Forbrug

Lejen inkluderer almindelig forbrug af varme, vand og el.

Rygning

Rygning er ikke tilladt i Slotssø Palæet, men kan foregå på terrassen, eller foran palæet. HUSK at benyt de opstillede askebægre. Det er lejers ansvar at være opmærksom på de gældende rygeregler, når/hvis der ansættes personale.

Pejsestuen

Der må kun anvendes bloklys i den gamle kakkelovn i Pejsestuen.

Lejen Inkluderer ikke

Bordpynt, duge, servietter, lys og blomster – samt viskestykker, karklude, toiletpapir, køkkenrulle, affaldssække, musikanlæg (inkl. højttalere) og andet teknisk udstyr.
Dette er dog muligt at tilkøbe.

Tilkøb

Der er mulighed for at tilkøbe forskellige produkter og ydelser.

Slutrengøring

Slutrengøring er obligatorisk og faktureres senest en måned før lejedatoen, sammen med eventuelle tilkøb.

Oprydning

Køkken, toiletter, terrasse og selskabslokale skal efterlades opryddede, al opvask skal være klaret og sat på plads. Ovne, kølefaciliteter og lysestager mv. skal være rengjorte. Borde og stole skal være stillet på plads. Al affald smides i containeren udenfor. Eventuelt ødelagt service stilles på køkkenbordet. Er der ødelagt inventar efterlades en besked på køkkenbordet. Udendørsarealerne skal være opryddet for flasker/dåser, affald, cigaretskodder mm. Dette kan varetages af serveringspersonalen efter aftale og mod betaling.

Adgang til lokalet

Slotssø Palæets døre er forsynet med kodelås. Der fremsendes en adgangskode ved lejeperiodens start, på sms. Det er derfor vigtig at mobiltelefonnummeret på lejeaftalen er korrekt. Der er adgang til lokalerne når lejeperioden begynder. Ønskes der adgang før dette tidspunkt, kan dette aftales med Slotssø Palæets medarbejdere og denne tid afregnes med 500 kr. pr. påbegyndt time. Husk at oplys det til Slotssø Palæet, hvis du skifter mobiltelefonnummer inden arrangementet.

Betaling

Ved aftale om leje, fremsendes lejeaftale samt faktura på depositum. Underskrevet lejeaftale  og indbetalt depositum skal være modtaget af udlejer inden 8 dage fra lejers modtagelse  heraf. Lejeaftalen bekræftes først bekræftet af udlejer, når depositum og en af lejer underskrevet lejekontrakt er modtaget. 

Cirka 2 uger efter indbetaling af depositum fremsendes faktura på lejen. Lejen skal være  indbetalt senest 1 måned før lejedatoen, eller hvis denne dato passeret inden 8 dage fra modtagelsen af faktura, dog senest 2 dage før lejedatoen. Er lejen ikke modtaget rettidig er udlejer fri til at aflyse udlejningen og udleje til anden side. Depositum refunderes ikke. 

Afbestilling

Ved afbestilling, fra indgåelse af lejeaftale og op til 6 måneder før lejedatoen, kan lejer frit  afbestille, dog refunderes depositum ikke. 

Ved afbestilling op til 3 måneder før lejedatoen, betales 80% af lejen, og depositum  refunderes. 

Ved afbestilling op til 1 måned før lejedatoen, betales 90% af lejen, og depositum refunderes.

Ved afbestilling herefter betales 100% af lejen og depositum refunderes. 

Støj

Festen/arrangementet skal ikke være tilendebragt til en bestemt tid (dog inden for lejemålets  varighed). Alle døre og vinduer holdes lukket efter klokken 23.00. Støjende aktiviteter på  terrassen eller på gårdspladsen må ikke forekomme efter kl. 23.00. Den til enhver tid  gældende politivedtægt skal ligeledes overholdes. Konsekvensen af overtrædelse af  støjreglementet kan medføre en advarsel, og lukning af festen uden refusion.

 

Lejers ansvar

Slotssø Palæet kan kun lejes af personer over 25 år. 

Lejer skal selv være tilstede under hele arrangementet. 

Kræver arrangementet myndighedernes tilladelse eller lignende, er lejer selv ansvarlig for  indhentning af disse. 

Som lejer hæfter man for skader forårsaget af lejer selv og/eller dennes gæster, ligesom vi  kontrollerer oprydning og stand ved aflevering. Såfremt alt ikke er i tilfredsstillende stand ved  aflevering, kan fradrag i depositum samt evt. efter-fakturering forekomme.

Lejer er selv ansvarlig for hele arrangementet og for sine gæster, personale, musikere samt  eventuelle varer, gaver, blomster, fadølsanlæg o.a., som man måtte bestille til arrangementet,  eller som éns gæster sender i anledning af arrangementet. 

På samme måde er man som lejer selv ansvarlig for at modtage tingene, for at modtage sine  gæster, anvise korrekt parkering (på gårdspladsen) samt for at sikre, at gæsterne informeres  om retningslinjerne for færdsel og ophold i og omkring Slotssø Palæet. 

Forbehold for ændringer i lejebetingelserne.